130049_sebastian_risse_mika_kallio_mike_leitner_valencia_2015